Sre, 13.12.2017
vpis malega oglasa

dodajanje gradiv

vpis novice

obveščajte me o novicah

vpis novega linka

kontakt(email)

 


Gostujemo pri:
Gostovanje spletnih strani
Gostovanje spletnih strani

 
predstavitev   mali oglasi   gradiva   foto galerija   novice   sekcije   linki
Plan dela društva v leto 2011

Čet, 20.1.2011


V letu 2011 bomo člani modelarskega društva nadaljevali z delom na področju promocije tehnične kulture v regiji in z organizacijo modelarskih tekmovanj in prireditev. Posebno pozornost bomo namenili organizaciji dogodkov na domačem letališču in s tem poskusili privabiti na letališče čim več modelarjev in obiskovalcev. Začeli bomo tudi s promocijo modelarstva med mladimi, saj smo opazili velik upad zanimanja za tehnične vede med osnovnošolci in srednješolci.

V letu 2011 planiramo naslednje večje dogodke:
 • Redna spomladanska čistilna akcija
  • V začetku marcaČiščenje vzletno-pristajalnih linij, valjanje steze, ureditev dovozne poti in okolice

 • Piknik ob otvoritvi sezone
  • V začetku marca
  • Namenjen članom in njihovim družinskim članom
  • Prvi poleti v sezoni, druženje in izmenjava izkušenj

 • Organizacija tekme v zračnih bojih
  • 15.5.2011 na društvenem modelarskem letališču
  • Kategoriji WW1 in WW2
  • Pred tekmovanjem se organizira sestanek in razdeli zadolžitve med člane

 • Poletni modelarski piknik
  • Konec junija
  • Povabimo člane sosednjih modelarskih društev

 • Udeležba na tekmovanjih F3A in Aircombat
 • Priprava plana za organizacijo modelarske delavnice za mladino
  • Skozi celotno sezono
  • Pregled trenutnega stanja
  • Vzpostavitev kontakta z okoliškimi šolami in učitelji tehničnih predmetov
  • Priprava plana delavnice, pridobivanje sredstev za izvedbo delavnice


avtor: Peter Skube
Vabilo na 14. zbor članov

Ned, 26.12.2010


Vabim te na 14. letni zbor članov Modelarskega društva Bela krajina, ki bo v nedeljo, 16.1.2011, ob 10. uri v zidanici Mirka Ogulina v Vavpči vasi.

Predlagan dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda;
2. Izvolitev delovnega predsedstva;
3. Poročilo predsednika o delu društva v letu 2010, razprava in sprejem poročila;
4. Poročilo tajnika o dogodkih v letu 2010, razprava in sprejem poročila;
5. Poročilo blagajnika in nadzornega odbora o poslovanju v letu 2010, razprava in sprejem poročila;
6. Predstavitev plana za leto 2011, razprava in sprejem plana;
7. Razno.


V skladu s Statutom Modelarskega društva Bela krajina in Zakonom o društvih prav članstvo na zboru članov odloča o pomembnih sklepih glede nadaljnjega delovanja društva. Ker je sprejem dobrega plana za delo društva v prihodnosti zelo pomemben za dobro delovanje društva vas prosim, da se udeležite zbora članov. V primeru odsotnosti mi to prosim sporočite.
Prosimo vas tudi, da razmislite o dogodkih, ki bi jih lahko organizirali v naslednjem letu in tako popestrili dogajanje na našem letališču.

Predsednik društva:
Peter Skube

avtor: Peter Skube
Dodelitev statusa društva ki deluje v javnem interesu

Pon, 26.7.2010

V letošnjem letu je Modelarsko društvo Bela krajina na podlagi

* prošnje, ki smo jo pripravili spomladi
* dejavnosti, ki smo jih izvajali v preteklih letih
* dejavnosti, ki jih planiramo v naslednjih letih

pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa.

avtor: Peter Skube