Sre, 13.12.2017
vpis malega oglasa

dodajanje gradiv

vpis novice

obveščajte me o novicah

vpis novega linka

kontakt(email)

 


Gostujemo pri:
Gostovanje spletnih strani
Gostovanje spletnih strani

 
predstavitev   mali oglasi   gradiva   foto galerija   novice   sekcije   linki
Redna spomladanska delovna akcija

Pon, 5.3.2012

Obveščam vas, da bo v soboto, 10.3.2012, ob 9:00 uri organizirana vsakoletna spomladanska delovna akcija.

Uredili bomo vzletno pristajalno pisto in očistili vzletno- pristajalne linije.

Na pisto bomo navozili nekaj zemlje, da izravnamo luknje, ki so nastale. Zato prosim, da s seboj prinesete lopate, grablice in predvsem karole, ker bo potrebno prepeljat kar nekaj zemlje.

V primeru slabega vremena bo akcija prestavljena za en teden.

avtor: Peter Skube
Plan dela društva v letu 2012

Pon, 26.12.2011

V letu 2012 bomo člani modelarskega društva nadaljevali z delom na področju promocije tehnične kulture v regiji in z organizacijo modelarskih tekmovanj in prireditev.
Posebno pozornost bomo namenili organizaciji dogodkov na domačem letališču in s tem poskusili privabiti na letališče čim več modelarjev in obiskovalcev. Nadaljevali bomo tudi s promocijo modelarstva med mladimi, saj smo opazili velik upad zanimanja za tehnične vede med osnovnošolci in srednješolci.

V letu 2012 planiramo naslednje večje dogodke:
Redna spomladanska čistilna akcija
 • V začetku marca;

 • Čiščenje vzletno-pristajalnih linij, valjanje steze, ureditev dovozne poti in okolice.

 • Preplastitev steze – člani poskušajo dobit material.

Redno vzdrževanje društvenega inventarja.
 • Vnaprej se določi dežurne člane (1 mesec)

 • Pregleda teren in opravi nujna dela. Dela se beležijo v dnevnik del.

 • Za večja dela organizira ekipo ki bo dela izvedla

 • Izdela se set ključev, ki bodo namenjeni dežurnim članom

Modelarski piknik in dan odprtih vrat
 • Prikaz letenja, razstava modelov

 • Delavnice, prikaz gradnje modelov

 • Izbere se komisija zadolžena za organizacijo

Organizacija tekme v zračnih bojih
 • Konec maja na društvenem modelarskem letališču;

 • Kategoriji WW1 in WW2;

 • Pred tekmovanjem se organizira sestanek in razdeli zadolžitve med člane.

Modelarjenje v Dragah
 • Na podlagi lanskega predloga o obuditvi modelarstva

 • Izdelava modelov in pomoč novim modelarjem pri gradnji

 • Prikaz gradnje modelov obiskovalcem

 • Pomoč tekmovalcem pri gradni modelov za tekmovanja

 • Društvo poskrbi za nabavo materiala

Udeležba na tekmovanjih F3A in Aircombat;
 • Potrebujemo resno ekipo, ki se bo redno udeleževala tekem

Obuditev modelarske šole
 • Po potrebi nakup novega modela

 • Iskanje inštruktorjev

avtor: Peter Skube
Vabilo na 15. zbor članov

Pon, 5.12.2011

Vabim te na 15. letni zbor članov Modelarskega društva Bela krajina, ki bo v nedeljo, 18.12.2011 ob 10. uri , v zidanici Mirka Ogulina v Vavpči vasi.


Predlagan dnevni red:
1. sprejem dnevnega reda,
2. izvolitev delovnega predsedstva,
3. poročilo predsednika o delu društva v letu 2011, razprava in sprejem poročila,
4. poročilo tajnika o dogodkih v letu 2011, razprava in sprejem poročila,
5. poročilo blagajnika in nadzornega odbora o finančnem poslovanju v letu 2011, razprava in sprejem poročila,
6. posodobitev statuta društva, razprava in sprejem novega statuta društva,
7. predstavitev plana za leto 2012, razprava in sprejem plana,
8. razno.


V skladu s Statutom Modelarskega društva Bela krajina in Zakonom o društvih prav članstvo na zboru članov odloča o pomembnih sklepih glede nadaljnjega delovanja društva. V času delovanja društva se je Zakon o društvih že nekajkrat dopolnil in nam naložil obveznost, da posodobimo tudi statut našega društva. Statut društva je za delovanje društva zelo pomemben dokument, zato prosim vse člane društva, da se zbora članov zagotovo udeležijo. V primeru odsotnosti mi to prosim sporočite na email peter.skube@gmail.com ali na GSM 031 652 195.

Vsi, ki si želite del vaše dohodnine prispevat za delovanje Modelarskega društva Bela krajina, in tega še niste uredili, to lahko storite na zboru članov. S seboj morate prinesti vašo davčno številko.

avtor: Peter Skube